رفتن به بالا
مشاور حجتی به مهر اعلام کرد؛

آمار نهایی خرید برگ سبز چای

محمدولی روزبهان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در سال جاری ۸۶ هزار و ۸۲۸ تن برگ سبز چای از کشاورزان خریداری شده است، اظهارداشت: این خرید شامل ۳۲ هزار و ۳۹۹ تن برگ سبز درجه یک و نوع درجه دو آن ۵۴ هزار و ۴۲۹ تن برگ سبز است. رئیس سازمان چای اضافه کرد: میزان خرید برگ سبز چای از کشاورزان نسبت به سال گذشته ۳۳ درصد افزایش یافته؛ ضمن اینکه درآمد چایکاران نیز نسبت به سال قبل ۵۲ درصد رشد داشته است. مشاور حجتی مبلغ خرید برگ سبز چای طی سال جاری را ۱۳۶۵ میلیارد ریال ...


پیشخوان